Bruk av nettstedet

Leksehjelpens rolle.

Leksehjelpen formidler annonser fra de som ønsker å tilby eller motta leksehjelp på alle nivå.
Leksehjelpen er ikke involvert i utformingen av annonsene eller innholdet i disse. Leksehjelpen er ikke part i avtaler som inngås mellom annonsør og kunde. Annonsører er ikke ansatt hos Leksehjelpen.

Leksehjelpere

Alle som tilbyr sine tjenester på våre nettsider må være registrert hos Leksehjelpen med navn, adresse, telefon, og epost for å kunne tilby sine tjenester. Av hensyn til våre annonsører vises ikke alle disse opplysningene på våre nettsider. Kunder tar kontakt med den enkelte annonsør ved å bruke kontaktskjemaet under hver annonse.

Kunder

Når du ønsker å kontakte våre annonsører kan du velge å registrere deg. Ved å registrere deg slipper du å fylle ut navn og epost når du tar kontakt, samtidig som annonsøren får de opplysningene han eller hun trenger for å kontakte deg.
Pris for å motta leksehjelp vil variere med klassetrinn, bosted mm. Be om et tilbud fra den enkelte annonsør før avtale inngås.

Diskresjon

Ingen informasjon du gir på våre nettsider vil bli utleid, solgt, eller gitt bort til 3. part, det være seg privatpersoner eller bedrifter. Når du annonserer hos oss eller svarer på en annonse vil vi ikke under noen omstendighet videreformidle denne informasjonen uten uttrykkelig samtykke.